Solceller på taket – Från bygglov till ekonomisk vinst


Med effektivare solceller och subvention från staten har solcellslösningar vuxit kraftigt. Detta inte minst i delar av landet där antalet soltimmar är över medel. Men vad krävs för att installera solceller och är det alltid värt det? Här beskrivs förloppet – Från bygglov till användning/försäljning av elen. Exemplet är taget från midsummersolarroofs.se. Specifika detaljer kan skilja mellan olika leverantörer.

  1. Ansök om bygglov

Om bygglov behövs eller inte beror på hur solcellerna är utformade i förhållande till befintligt tak. Bygglov krävs nämligen enbart om installationen avsevärt ändrar byggnadens utseende eller funktion. Används därmed solceller som ser ut som plåttak på ett befintligt plåttak i samma färg kan bygglov undvikas. Hör alltid med kommunen om du är osäker. Det kan exempelvis krävas bygglov även om någon större ändring av bostaden inte sker. Detta om man bor inom ett kulturhistoriskt område.

  1. Installation av hantverkare – eller själv

Att montera upp solceller får vem som helst göra. Det bör inte heller vara speciellt svårt om man följer de instruktioner som medföljer. Däremot får inte solcellerna kopplas in utan att man är behörig elektriker. Installera aldrig detta på egen hand om du inte har korrekt certifiering.

  1. Få tillbaka pengar via solcellsstödet

Efter att installation har skett av solceller kan solcellsstödet ansökas. Många företag som säljer och installerar solceller hjälper även sina kunder att ansöka om detta stöd. Stödet är 20 % av den totala kostnaden.

  1. Sälj den el du inte använder

När installationen är klar kan el användas direkt från anläggningen vilket minskar hushållets totala elkostnad. Om man har en större yta med solcellspanel kan till och med den ”överblivna” elen säljas vidare. Därmed drar man inte bara ner den egna kostnaden för el utan får även in del pengar genom försäljning. Enligt uträkningar kan en normalstor villa innebära vidareförsäljning av ca 40% av den el som produceras. Detta sker främst under sommaren då antalet soltimmar är fler och den egna förbrukningen av el är lägre.

Eftersom det elbolag som levererar el är tvungna att köpa in överbliven el är man alltså säkrad denna inkomst. Man kan då räkna med att få ungefärligt spotpris på Nordpool. Så länge man inte får in mer än 30 000 kr är inkomsten momsbefriad. Med tanke på att gränsen är så hög är det knappast någon villaägare som får in så stor inkomst att momsen behöver redovisas.