Besök visningshus för inspiration


Att titta i huskataloger är en sak – att besöka visningshus är en helt annat. För att möta behovet hos husköparna att se olika husmodeller uppbyggda och klara har de flesta husföretag visningshus. I vissa delar av landet finns även visningsbyar med hus från flera olika tillverkare.

Har ni köpt en tomt och planerar nu vilket hus som ska byggas där? Att titta i kataloger, på 3-D modeller på internet och fundera på vilka funktioner som önskas är första steget. Men dessa bilder kan aldrig förmedla samma helhetskänsla som ett visningshus gör.

Den bästa vägen till att välja rätt drömhus är att besöka ett par olika visningshus, ta in offerter och därefter välja det val som passar bäst.

Hitta enstaka visningshus

De allra flesta hustillverkare har visningshus uppbyggda som köpare kan besöka. Dessa presenteras på deras hemsida där man kan se var i Sverige som husen finns att nå samt hur man gör för att ta del av en visning.

Ett exempel kan tas från hustillverkaren LB hus som både har temporära hus uppbyggda samt permanenta. Med temporärt visningshus menas att huset kommer stå på angiven plats under en begränsad tid och därefter monteras ner och förflyttas till en annan plats.

De mindre hustillverkarna har främst sina visningshus lokalt, dvs. relativt nära tillverkningen eller inom ett specifikt område i Sverige. De större har i flera städer så att privatpersoner ska ha möjlighet att se dem nästan oavsett var man bor. Detta även om man kan behöva åka 20 – 30 mil.

Visningsbyar

Ett alternativ är att söka upp så kallade visningsbyar. Det är platser där flera hustillverkare ställer ut sina hus vilket kan skapa en större bredd på utbudet än om bara enstaka hus besöks från en tillverkare.

En av dessa finns strax norr om Stockholm och kallas för Nybygget. Området ligger i Arlanda stad och har alltså en tydlig närhet till Arlanda. Därmed kan man boka flyg till Arlanda och snabbt tas sig ut till husområdet med taxi eller buss.

För de som bor på västkusten finns Husknuten i närheten av Göteborg. Ett av de mest kända områdena med hus från flera tillverkare. Däremot kan man, av förklarliga skäl, inte ha alla sina husmodeller uppbyggda utan även här finns en viss begränsning.

Bästa vägen är generellt att besöka hustillverkarnas hemsida och se på bilder och ritningar. Hittas ett intressant hus kan de kontaktas varpå man kan få veta om de har denna modell som visningshus och i så fall var.