Trädgårdsverktyg

Att skapa en fin trädgård med bara händerna är det nog få som klarar av. Ogräs som ska rensas, buskar som ska klippas, löv som ska krattas – alla dessa är uppgifter som kräver sitt verktyg för att det ska bli bra.

Vill du läsa mer om trädgårdsverktyg kan du göra det här


I våra svenska parker finns växter och planteringar som inte bara planterats för att skapa en vacker miljö utan också för att bevara och föra vidare kunskapen om ett historiskt arv av läkekonst, kost och estetiska ideal. Att odla har i alla tider gjorts både för nöjes skull men även […]

En egen park i trädgården


Precis som med alla trädgårdsredskap handlar val av häcksax om att hitta en modell som uppfyller de behov man har. Det gäller både utifrån vad häcksaxen förväntas klara av likväl som ergonomi och vad man själv klarar av att hantera. Några tips på vägen: Vad ska klippas? Är det smala […]

Välja Häcksax