En egen park i trädgården


I våra svenska parker finns växter och planteringar som inte bara planterats för att skapa en vacker miljö utan också för att bevara och föra vidare kunskapen om ett historiskt arv av läkekonst, kost och estetiska ideal.

Att odla har i alla tider gjorts både för nöjes skull men även för att komma till nytta. Traditionen att skapa en trädgård med både nyttiga kryddor och örter tillsammans med blommande och lummiga platser för avkoppling och vila kom till redan på medeltiden. Då var det kloster, kungsgårdar, prästgårdar och herrgårdar som fick rollen att sprida trädgårds- och odlingskulturen till allmänheten.

Det finns fortfarande idag herrgårdar med tillhörande parkanläggningar som härstammar från 1700 och 1800-talet. När dessa anlades var det ovanligt med egna trädgårdar intill huset. Sådant kom först i början av och fram till mitten av 1900-talet. Samtidigt så började man anlägga parker i städerna som en plats för människor att samlas och för att sprida trädgårdskulturen vidare.

Idag är en egen trädgård något som tillhör i princip alla hus och även om den trädgård som finns utanför lägenheten tillhör fastighetsägaren så är det en plats där den som vill kan slå sig ner eller för grannar att samlas på. Inte sällan försöker man skapa en känsla av park både utanför höghuset och i den egna trädgården. Där fyller den allmänna parken en funktion för att ge inspiration och nya kreativa vinklar.

Det krävs hårt arbete och tid för att skapa sin egen park med rum för avkoppling och vila och förstås också med nyttiga oaser av doftande och välgörande kryddor. En bra början är att rita upp en plan över trädgården och sedan skaffa nödvändiga trädgårdsverktyg för att underlätta arbetet. Sedan får man helt enkelt låta det ta sin tid och låta växter och annat hitta sin plats i lagom takt, då blir det som allra bäst.