Solceller till villan? Är det värt det?


Att installera solceller på villataket blir allt vanligare. Framförallt för att minska den egna energikostnaden – men är det värt det?

För de flesta sker installation av solceller som en ekonomisk besparing. Hur många år det tar innan de har gett så mycket energi att man sparat in den initiala kostnaden varierar. Detta både beroende hur många solceller som monterats upp på taket, rörliga kostnaden för el osv. Ju dyrare det är med el desto större förtjänst.

Företaget Photonic anger att avkastning för solceller kan beräknas till 12 – 14 %. Det innebär att den totala kostnaden för material och installation har sparats in på 7 – 10 år. Omräknat i kronor skulle det ungefär innebära att den som investerar 100 000 kronor kommer få 10 000 kronor billigare elräkning per år. En mer individuell uträkning kan genomföras på Energimyndighetens hemsida och tjänsten Solelkalkylen.

Även förtjänst vid lån

Med en avkastning på 12 – 14 % är det även ekonomiskt hållbart att låna till investeringen och ändå ”gå plus”. Detta inte minst om bolånet kan användas för att finansiera inköpet. En beräkning med siffror från 2022 visar detta:

Energimarknadsbyrån anger att snittpriset för en kWh var 248 öre under 2022 samt att en genomsnittlig villa konsumerade 20 000 kWh. Det innebär alltså en årskostnad på ca 50 000 kronor.

Om solcellerna kostar 100 000 kronor att installera och har en avkastning på 12 % innebär den besparing på cirka 12 000 kronor i energikostnad per år. Därmed skulle den genomsnittliga årskostnaden för el bara bli 38 000 kronor. Förtjänsten som uppnås kan direkt användas för att betala ränta och amortering på lånet.

Ett lån på 100 000 kronor, och med 6% i ränta, kostar 6000 kronor i ränta per år. Resterande summa av förtjänsten kan användas för att amortera ner lånet. Skulle lånet läggas upp på 10 år kommer hela summan vara återbetald inom denna tidsperiod och månadssumman att betala vara cirka 1300 kronor.