Välj rätt luftvärmepump?


Luft/luft eller luft/vatten? Eller ska en AC istället köpas in? Lär dig om skillnaderna mellan olika luftvärmepumpar, dess funktioner och när de olika modellerna passar bäst.

Fördelen – Kostnadsbesparingen

Oavsett vilken modell som väljs är grundfunktionen att utnyttja energin i uteluften till värme/kyla inomhus. Detta på ett liknande sätt som ett kylskåp fungerar. Även om dessa går på el blir det en mycket stor energibesparing. Oftast brukar man räkna med att 20 % drivs av el och resterande av energin som pumpen tar tillvara från uteluften. På ett par år kan därmed inköpskostnaden sparas in via lägre uppvärmningskostnad.

Luft/Luft

En luft/luft-värmepump utnyttjar energin i utomhusluften för att skapa varmluft som sedan fläktas in i bostaden. Dessa används primärt i bostäder som har direktverkande el. Det är även dessa bostäder som har mest att tjäna på att installera värmpump då elförbrukningen kan minska avsevärt.

Luft/Vatten

En luft/vattenpump utnyttjar energin i utomhusluften och värmer upp det vatten som cirkulerar i värmesystemet i bostaden. Det är därmed orsaken att dessa används i bostäder med värmesystem via vattenledningar. Dessa kan även användas för att värma upp allt från duschvatten till kranvatten.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump utnyttjar energin i den värme som dras ut ur bostaden via dess ventilationssystem. Detta system används primärt i nybyggda bostäder då det byggs in direkt i ventilationskanalerna.

AC

Ett billigt sätt att få kyla i bostaden är att använda en AC. Inköps- och installationskostnaden är betydligt lägre än för en värmepump. Men samtidigt är funktionen annorlunda. Med värmepumpar kan bostaden kylas på sommaren och värmas på vintern. De flesta som installerar dessa gör det för att minska sin elförbrukning vid uppvärmning.

Med en AC sker enbart en avkylande effekt. De köps in för att minska temperaturen i hemmet och inte för att minska någon elförbrukning.

Är det lönsamt?

luftvarmepumpguiden.nu nämns de tre faktorer som främst avgör om värmepump är en lönsam investering.

  1. Bostaden storlek

Generellt krävs det att bostaden är på minst 100 kvadratmeter. Detta utifrån att uppvärmningskostnaden behöver vara över en viss nivå samtidigt som pumpens effekt kan utnyttjas som bäst vid 100 – 150 kvadratmeter.

  1. Öppen planlösning

En luftvärmepump kommer att pumpa ut varmluft via ett aggregat i bostaden. Värmen sprids sedan därifrån till övriga rum. Av denna anledning kommer en bostad med öppen planlösning att gynnas i störst utsträckning vid installation av luft/luft-värmepump. Är det däremot en luft/vattenpump som installeras är den öppna planlösningen inte avgörande då det är värmesystemet som istället värms upp.

  1. Direktverkande el

Framförallt är det bostäder med direktverkande el som tjänar på att installera värmepump. Detta eftersom elförbrukningen minskas avsevärt och därmed kostnaden för uppvärmning. Det är betydligt mindre lönsamt (troligtvis inte lönsamt alls) om bostaden har fjärrvärme. Detta utifrån att fjärrvärme innebär en fast kostnad och sedan låg uppvärmningskostnad per kW.

Det enklaste sättet att räkna på eventuell besparing är att kontakta en återförsäljare av varmvattenpumpar och presenteras förutsättningarna. Med färdiga uträknare kan de snabbt visa på olika ekonomiska alternativ.