Fjällbotaniska trädgården


Fjällbotaniska trädgården återfinns i Hemavan – en annorlunda trädgård med fokus på fjällväxter. I trädgården finns mellan 400 – 500 odla arter – bland annat med namn som Smörbollar, Fjällvallmo och Tuvbräcka. Under sommarsäsongen finns möjlighet till guidade turer som leds av botaniskt utbildad personal.

Läs mer på deras hemsida (som även är bildkälla)

Fjällbotaniska trädgårdens historia

Fjällbotaniska trädgården i Hemavan grundades av doc. Olof Rune som arbetat som lektor och forskare inom botanik på Umeå universitet. Under sina många resor till botaniska trädgårdar i olika alpländer föddes hans idé om att skapa en egen sådan på hemmaplan. Efter pensionen gjorde han slag i saken och började anlägga trädgården – som idag har mellan 400 – 500 olika växtarter.

Växtlighet och omgivning

Fjällbotaniska trädgården är drygt 4,5 hektar stor och ligger på en getryggsformad ås – där den sidan vetter mot dalen och nås av solens strålar hela dagen. Den andra sidan vetter mot en myr och är skuggig, vilket ger trädgården två helt olika klimat att odla i.

Det ger möjlighet att odla både värmekrävande och värmeskyende växtarter – vissa som växer på sina naturliga platser och andra som har planterats. Växterna i trädgården består av både vilda och odlade arter men utgångspunkten är att visa växter från svenska fjällområden.

Genom trädgården löper en drygt 100 meter handikappanpassad gångväg. Det finns även två naturstigar, dock inte handikappanpassade, med stationer som har information om dom olika miljöerna och växterna som passeras.

Trädgården håller öppet under sommaren och är då bemannad med botaniskt kunnig personal. Det ges även guidade turer under säsongen.