RUT för storstädning och trädgårdsavfall


År 2021 började nya regler för RUT gälla. Efter förslag från Regeringen utökades antal tjänster som omfattas av RUT-avdraget. Dessutom tredubblades nivån.

Fler tjänster inom RUT

  • Ökat till 75 000 kr

RUT-avdraget var 2020 på maximalt 25 000 kr medan ROT var på 50 000 kr. Detta har nu höjts kraftigt så att RUT nu ligger på 75 000 kr. Fortfarande gäller att RUT och ROT räknas samman. Totala summan är därmed 75 000 kr.

Källa: Kvalificerad Städ och dess artikel om flyttstädning i Malmö

  • Flera tjänster

De tjänster som tillkommer är bland annat ”tvätt vid inrättning” och ”montering av möbler”. Däremot finns här begränsningar. Det får i detta fall inte vara kemtvätt och monteringen får inte ske utifrån en inredningstjänst. Ännu en tjänst som tillkommit är ”transport till second hand” samt ”enklare tillsyn av bostäder”. Det som kan tyckas saknas är däremot transport av skräp och trasiga möbler till återvinningstation.

Källa: Regeringens pressmeddelande med rubriken ”Rutavdraget utvidgas med nya tjänster nästa år”.

Varför inte trädgårdsavfall

Det går att använda RUT-avdraget för kostnader som uppstår vid städning, klippning av häckar och annat trädgårdsarbete. Men det går inte att använda RUT för bortforsling av skräp vilket kan ses som märkligt.

  • Flyttstädning – Efter en flyttstädning transporteras möbler och kläder till second hand. För detta kan kunden utnyttja RUT.
  • Städ ute och inne – Under en storstädning hittas saker som kan slängas. Det går inte att ta RUT för att företaget ska köra detta till återvinningen.

Det finns därmed en risk att människor hellre skickar sakerna till en second-hand än till en återvinningsstation. Detta utifrån att det blir billigare. Det viktiga är alltså inte vad som fraktas utan vart det fraktas.

Kommunen är ansvarig

Orsaken att trädgårdsavfall och sopor inte ligger inom RUT beror på att allt detta klassas som hushållsavfall – vilket är kommunens ansvar. Skulle det komma privata aktörer kan det hända att RUT ändras. Men så länge det är kommunen som sköter denna tjänst är chansen liten att RUT införs för transport till återvinningsstationer.