Läsarfråga: Bygga ett attefallshus på gården


Hej. Vi tänkte bygga ett attefallshus på gården. Behövs det bygglov och vad ska jag tänka på? Hoppas ni kan svara på det för det känns som en djungel.  / Mvh Zarah S

Från juli 2014 kan attefallshus byggas utan bygglov. Dessa hus får vara upp till 25 kvadratmeter vilket alltså skapar mycket stora möjligheter. Det går att bygga gäststuga likväl som garage. Med tanke på att tidigare gräns var 10 kvadrat (friggebod) har ökningen alltså blivit väldigt stor.

Men det finns en fundamental skillnad mellan friggebod och attefallshus. Friggebod kräver varken bygglov eller bygganmälan. Det är bara att ställa upp det så länge man förhåller sig till gränsvärdet mot grannens tomt. Däremot får inte denna byggnad användas som boende.

För ett attefallshus krävs bygganmälan. Kontakta kommunen och fråga hur lång tid det kan ta att få denna anmälan beviljad.Det krävs även att huset byggs på en mark där det redan finns en huvudbyggnad. Man kan alltså inte köpa mark och sedan direkt sätta upp ett attefallshus. Det är därmed ett komplementshus vilket betyder att man ska ha det so komplement till ordinarie byggnad.

Storleksmässigt får ett attefallshus vara 25 kvadratmeter stort och 4 meter högt i nocken. Det gör att man till och med kan skapa dubbla våningar. På detta sätt går det att skapa golvyta på närmare 30 kvadratmeter vilket är likhet med en större etta.

Kan även finnas krav på bygglov

Även om det generellt inte finns krav på bygglov så finns det tillfällen då bygglov ändå krävs.

  • Kommunen kan kräva bygglov om byggnad ska uppföras i ”värdefull miljö”. Det är alltså ett område som exempelvis har kulturhistoriska värden. Det kan även handla om att man vill bevara konstnärliga inslag.
  • Om byggnationen ska ske i närheten av en flygplats kan bygglov krävas. Detta ur ett säkerhetsperspektiv.
  • Om byggnationen ska uppställas i närheten av skjutfält eller område där totalförsvaret har övningar. Även detta handlar om säkerhetsaspekten. 

Olagligt att börja innan startbesked

Se alltid till att ha startbesked innan byggnation påbörjas. I annat fall klassas detta som ”svartbygge” vilket kan innebära att kommunen kräver att byggnaden ska rivas. Det är alltså inte möjligt att ansöka om tillstånd i efterhand. Du kommer även kunna bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer:

Kompletta regler kring attefallshus hittas på Boverket.se.

 (Kan tilläggas att Zarah kontaktat oss och sagt att Attefallshuset redan är uppe. Bara någon månad efter att detta publicerades)