Förändrade RUT-regler – Skapar ingen förändring


trädgård2

Den första januari 2016 ändrades reglerna kring RUT-avdraget för första gången i år. Sedan dess har reglerna justerats flera gånger och senast så sent som i början av sommaren. Enligt många företag var den första förändringen negativ för branschen medan de andra ändringarna välkomnades. Men mycket visar nu att branschen inte påverkats nämnvärt.

Den första förändringen av RUT-avdraget genomfördes vid nyårsskiftet och innebar att maximalt RUT-avdrag nu är 25.000kr per person och år. En minskning med 50% från föregående år då det tidigare varit 50.000kr. När förslaget lades fram förra året var det flera städföretag som skrev debattinlägg och yttrade sig i frågan för att nivån skulle ligga på tidigare nivå. Men så blev det alltså inte. Men städföretagen har än så länge inte märkt av dettta:

Vi märker ingen skillnad i orderingång mot samma period förra året. Kanske kommer det spegla sig tydligare i slutet av året då vissa kunder förbrukat hela RUT-avdraget men än så länge ser vi ingen skillnad” säger Alexsandra som jobbar som personalchef på städ företaget Rentem.se

Om den första förändringen ansågs vara dålig för branschen så anses nog de förändringar som genomfördes i början av sommaren vara mer positiva. Det handlar då om att inkludera fler tjänster inom RUT-avdraget.

För det första handlar det om att även vissa trädgårdsarbeten nu är inkluderande. Det gäller exempelvis beskärning av buskar och träd. Däremot är gränsen fortfarande relativt svår att se och många har höjt röster om att Skatteverket behöver förtydliga än mer vad som egentligen ingår och inte.

För det andra ingår nu även flytthjälp. Förr var det bara möjligt att få RUT-avdrag för flyttstädning men nu kan man alltså även få avdrag för flytthjälpen.

Men på Renthems sida om flyttstädning i Stockholm nämns inte något om att man även kan få RUT-avdrag för flyttjänsten.

” Nej, det är sant. Vi är ett renodlat städföretag och erbjuder inte flyttjänsten.  Det finns ett flertal städföretag som även erbjuder flytthjälp men vi rekommenderar generellt att man anlitar ett företag för städning och ett för flytt. Många gånger saknas nämligen tillstånd.”

Fler RUT-tjänster ger större utbud

En sak som tydligt förändrats inom serviceföretagen som genomför tjänster inom RUT-avdraget är att man erbjuder allt fler tjänster. Det är städföretag som även erbjuder trädgårdsskötsel m.m. Man kan till viss det fråga sig om kompetens finns inom flera olika områden men främst bör man som kund vara insatt i att giltiga försäkringar och tillstånd finns.  Ett flertal företag som både erbjuder städhjälp och flytthjälp saknar nämligen det transporttillstånd som krävs för att få transportera godset.

Sammantaget kan sägas att de nya reglerna än så länge bara har ändrat branschen på ett positivt sätt. Visserligen är reglerna fortfarande något oklara men när fler tjänster igår breddar även många företag sitt utbud av tjänster. Det enda man som kund bör vara uppmärksam på är om företagen erbjuder tjänster som de egentligen inte har full kompetens, försäkring eller tillstånd för att utföra.