El i Trädgården?


Visst kan du dra ut el i trädgården. Men kom ihåg att det krävs större säkerhet.

  • Ditt ansvar!

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ” Bär ansvaret för att anläggningen är utförd säker och att löpande tillsyn sker så att människor, husdjur och egendom skyddas på betryggande sätt.”(Citat från Midcraft)

Känner du dig minsta osäker på hur elen ska dras enligt gällande normer, eller om nuvarande dragning är godkänd bör du kontakta någon fackman och få den hjälp som behövs.

  • Jordfelsbrytare

Att installera jordfelsbrytare bör vara det första man gör i en bostad för att öka säkerheten. Den fungerar både som ”livförsäkring” och ”hemförsäkring” eftersom den bryter strömmen om något skulle bli spänningsförande. Oavsett om man enbart kommer ha el inomhus så bör man ha denna installerad. Saknar du jordfelsbrytare går det att köpa en portabel som kan kopplas till förlängningssladden till elverktyget.

  • Ute är ute – inne är inne

Det finns elprodukter som är tillverkade för inomhusbruk – och de som är tillverkade för att vara ute. Det finns en tydlig skillnad på dessa då utomhusprodukterna är betydligt säkrare. Använd därför aldrig inomhusprodukter utomhus. Utomhusprodukter kan däremot användas inomhus även om det inte är någon rekommendation ur en estetisk synvinkel.

  • Förvara och kontrollera

Även om det är elapparater som kan vara utomhus så är det bättre att förvara dem inomhus. Detta inte minst på vintern då kylan gör att maskinerna slits onödigt mycket. Dessutom finns risken att fukt tränger in. Kontrollera alltid maskinerna innan säsongen kör igång. Inte minst sladdarna.

  • Jordat

Om det är eluttag utomhus är kravet att dessa alltid ska vara jordade. Om uttag installeras nu för tiden finns även kravet att dessa ska vara med jordfelsbrytare. Även om det inte finns krav på jordfelsbrytare på gamla uttag så kan man ju komplettera dessa gamla med portabla jordfelsbrytare för att därigenom öka säkerheten.

  • Behörig person

I det fall som en fast installation ska göras gäller samma regler om detta ska ske utomhus eller inomhus. Det krävs då att man har hjälp av en behörig elinstallatör. Vid vissa eldragningar får man göra arbetet själv förutsatt att det är fackmannamässigt genomfört. Men detta gäller alltså inte fasta installationer då elektriker krävs.

  • Märkning för fuktskydd

De apparater och eluttag som enligt regler får användas utomhus är märkta. Detta med följande:

IPX1 – Detta betyder att den är droppskyddad

IPX3 – Betyder att produkten är strilsäker. Säkrare än ovan men ändå inte helt tät för vatten och fukt i längden.

IPX4 – Denna är sköljtät vilket betyder att man kan skölja vatten över den utan att den förväntas ta in fukt.

Märkningen är uppbyggd av IP följt av två siffror. Det är siffra nummer två som anger vilket fuktskydd som finns på produkten. Första siffran anger hur tät produkten är mot att damm eller fasta föremål kan tränga in i den. Det betyder därmed att en högre siffra ger ett bättre skydd.

Mer info kan hämtas hem från Elsäkerhetsverket som har broschyren ”Elsäkerhetspocket – råd för dig som gör enklare elarbeten hemma”